Vubwi, St. Martyrs of Uganda (1952)

Box 510988, Chipata. Tell: (+265) 8787695 or (+265) 900684 Malawian Network

Mass: Daily 06.30hrs, Sundays 09.30hrs

Catholic population 11000, Catechists 7, Catechumen 39.

OUTSTATIONS -13: Chigumukire, Zozwe, Chipiri, Mishoni, Nsatwe, Mlanga, Matemba, Mzigawa, Nsole, Kachenga, Chisiya, Mbande and Mbozi.