Petauke, St. Oscar Parish (1968)

Box 560086, Petauke. tell: (+260) 216 221713/87

Mass: Daily 06.30hrs, Sundays 09.30hrs

Catholic population 42000, Catechists 13, Catechumen 1500.

OUTSTATIONS -11: Petauke, Kalindawalo, Chileka, Nyonyo, Cimchela, Kamwala, Kangwa, Nyamphande, Chifwiti, Nkhungwa and Mwanza. SUB-OUTSTATIONS: Kabwa, Cilekati and Katunga.