Mbwindi, St. Stephen Parish (1980)

Box 10, Sinda.

Mass: Daily 06.30hrs, Sundays 09.30hrs

Catholic population 8000. Catechists 6, Catechumen 190.

OUTSTATIONS -8: Msanzala, Mung’omba, Chilambwe, Kumbuyo-zumbi, Mbwindi, Kamvumbe, Utukani and Matambazi.